• Nadpis

    • Krúžková činnosť v školskom roku 2016/2017 – Rozdelenie žiakov.

      

     Pondelok:  Relaxačné cvičenia - vedúca krúžku Rabayová Mária

     1. Bognár Mátyás                    - II.trieda-praktická

     2. Busánszký András              - I.trieda-praktická

     3. Banyáková Evelin              - V.trieda-autistická

     4. Fábik Ákos                         - III.trieda- praktická

     5. Dobsa András                     - I.tr.-praktická

     6. Takács Dóra                           - I.tr. – praktická

     7. Puzsér Olivér                       - I.trieda  ŠZŠ

     8. Jávorcsik Ľudovít                - II.tr. praktická                                                         8.žiakov

      

     PondelokHudobno-pohybový  krúžok - vedúca krúžku Kovácsová Zuzana

     1. Stemmer Gergely                 - II.trieda-praktická

     2. Gútai Kristína                     - III.tr.-praktická

     3. Derzsiová Patrícia               - III.tr. praktická

     4.Klempaová Sindy                  - II.trieda ŠZŠ

     5. Németh Máté                      - I.trieda  ŠZŠ

     6. Valaseková  Simona                       - III.tr.- praktická

     7. Plavucha Marek                  - II.tr. - praktická                                           7 žiakov

      

     Streda: Tvorivé dielne - vedúca krúžku Lipkovicsová Andrea

     1. Kováč Barbara                        - I.trieda  ŠZŠ

     2. Mátyásová Dominika             - II.tr. -praktická

     3.Hofferka Ádám                   - II.trieda   ŠZŠ

     4.Sándor Lázár                                   - I.trieda   ŠZŠ

     5. Gálffyová Vivien               - I. tr.-praktická

     6. Faragó Attila                                   - VI.trieda-autistická

     7. Balaskó László                      - VI. trieda – autistická

     8. Gajdošík Ádám                   - V.tr. autistická                                              8 žiakov

      

     Streda: Snoezelen  – vedúca krúžku Mgr.Gašparová Eva

     1.Méhes Annamária                   - V.tr.-autistická

     2.Pifko Adrián                                    - V.tr. - autistická

     3. Čejtei Vojtech                     - II. tr - praktická

     4. Bozsenyik Richard             - V.tr. - autistická

     5. Undesser  Flóra                      - I.tr. – praktická

     6. Ábrahám András                - II.trieda  ŠZŠ

     7.Vicsápi Bálint                      - VI.tr. autistická

     8. Burian Dominik                  - VI.tr. autistická                                            8  žiakov

      

     Štvrtok: Literárno-bábkový krúžok-vedúca krúžku: Mgr.Harsányiová Beáta

     1.Sebők Márk Máté                - II.trieda  ŠZŠ

     2. Nagyová Krisztina              - II.trieda  ŠZŠ

     3. Hodosyová Angelika                      - II.trieda  ŠZŠ

     4. Brunczvik Balázs                - I.tr.-praktická

     5.Juhász László                                  - II.tr.praktická

     6. Bernáth Dávid Tibor             - VI. trieda-autistická

     7. Križan Dominik                  - I. trieda ŠZŠ

     8. Menyhárt Áron                   - VI.tr.-autistická

     9. Husvéthová Regina             - II.tr. praktická                                                          9  žiakov

      

      

     Spolu: Päť  krúžkov, celkový počet zapísaných žiakov 40

     Plánované aktivity na školský rok 2015/2016

     Plánované aktivity na školský rok 2016/2017

      

      

      

     1. Návšteva Galérie súčasných umelcov aktuálna výstava                        - september
     2. Návšteva  „Malkia Parku“ - ZOO                                                    - október
     3. Návšteva divadelného predstavenia v MsKS                            - október
     4. Kreatívny deň „Tök jó nap.“                                                    - október
     5. Návšteva bábkového divadla.                                                  - november
     6. Prezentácia spoločnosti Tupperware pre žiakov PŠ                  - november
     7. Tradičné Mikulášske oslavy v MsKS                                                    - december
     8. Pečenie medovníkov s profesionálkou so žiakmi PŠ                            - december
     9. Vianočné trhy spojené s  kult.programom                                            - december
     10. Vianočná besiedka – jedáleň                                                                - december
     11. Maškarný ples                                                                                      - február
     12. Rodičovská zábava- jedáleň   SOŠ                                          - február
     13. Návšteva termálneho kúpaliska                                                            - marec
     14. Krajské kolo recitačnej súťaže Zlaté Klasy                                          - marec
     15. Návšteva Zoofarmy vo Veľkom Blahove                                - apríl
     16. Deň šikovných rúk s rodičmi                                                              - apríl
     17. Kynologické ukážky s policajtmi                                                        - apríl
     18. Návšteva Mestského podniku „Municipal“                              - máj
     19. Výstava detských, žiackych prác.                                            - máj
     20. Dunamenti Tavasz návšteva divadelných predstavení                         - máj
     21. Športový deň.                                                                          - máj
     22. Deň matiek kultúrny program                                                  - máj
     23. Deň detí                                                                                   - jún
     24. Návšteva termálneho kúpaliska                                                           - jún
     25. Koncoročný výlet podľa výberu                                                                     - jún
     26. Žitnoostrovné múzeum výstava „Farebné ceruzky“                - jún