• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola
   • Email školy
   • riaditelstvo@spojenaskolads.sk
   • Telefón
   • 0315524226
   • Adresa školy
   • Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda
    Slovakia
   • IČO
   • 17050171